Tootmisliinid

Arendame ja valmistame tootmisliine mehhaaniliste ja elektrooniliste toodete koostamiseks. Pakume võtmedkättelahendusi alates kontseptsiooni välja töötamisest ja liini arendamisest kuni tehasesse paigaldamiseni ning järelhoolduseni. Meie lahendused katavad tootmisprotsessi osad alates toote eelkoostude valmistamisest, nende transportimisest liinile, vajalikest tõstmislahendustest kuni peakoostu tööjaamadeni.

Automatiseerime tööoperatsioonid, kus on vajalik automatiseeritud masina kiiret, täpset ja efektiivset tegutsemist. Nii on võimalik vabastada liinioperaatoreid neile sobivamate töölõikude jaoks. Meie liinidel on tavapärasteks toodeteks autotööstuse komponendid, elektroonika juhtmoodulid, sagedusmuundurid, telekommunikatsiooniseadmed ja meditsiinivaldkonna tooted.

Poolautomaatse tootmisliini eelised

 • Sobilik väikese kuni keskmise suurusega kogustega seeriatootmise jaoks
 • Väiksem investeering ja kiirem tootmise algus võrreldes täisautomaatse liiniga
 • Võimalik toota samal liinil mitmeid erinevaid tooteid
 • Paranenud ergonoomika ja kvaliteet võrreldes manuaalse koostamisega
 • Suurenenud efektiivsus voogtootmise ja tõmbavate metoodikate rakendamisel (one-piece flow, pull system)
 • Töö jaotamine etappideks erinevate koostejaamade vahel võimaldab paralleelselt viia läbi rohkem tegevusi ning suurendada liini läbilaskevõimet

Kuidas valmistada just sinu toote disainile vastav tootmisliin?

 • Meie kogenud inseneride meeskond aitab välja töötada seadme kontseptsiooni, arvestades sinu toote eripärasid ning tootmisprotsessi.
 • Leiame õiged tehnoloogilised lahendused ja automatiseerituse taseme, et investeeringu tasuvus oleks võimalikult kiire. Viime läbi tasuvusanalüüsi (ROI – Return On Investment)
 • Analüüsime toote koosteprotsessi ja pakume lahendusi, et tegevus oleks efektiive ja kvaliteetne.
 • Soovitame kuidas toote disaini muuta kuluefektiivsemaks ja lihtsamini automatiseeritavaks.

 

Modulaarne liini ülesehitus

 

Ergonoomilised tööjaamad

 • Tehnilised lahendused toodete pööramiseks, kallutamiseks või tõstmiseks
 • Tõstmislahendused korduvate ja koormavate liigutuste vältimiseks
 • Tööohutust tagavad lahendused raskete toodete käsitlemisel
 • Aitab leida õige tööasendi koostamisprotsessi läbiviimiseks.
 • Tööjaamad on kõrguses reguleeritavad, et tagada õige töökõrgus erineva pikkusega inimestele

 

Tõstelahendused

 • Raskete toodete või osakoostude tõstmiseks tootmisliinil pakume tehnilisi abivahendeid
  • Mehaanilised haaratsid (parallel gripper)
  • Vaakumhaaratsid
  • Pöördmehhanismid
 • Haaratsi tööulatuse suurendamiseks on võimalik liini kohale paigalda lineaarjuhikute süsteem, mis lubab ühel või mitmel haaratsil liikuda kogu liini ulatuses

Lahendused osakoostude ja toodete sujuvaks liikumiseks tööjaamade vahel

 • Puhverkonveierid
 • Toote või osakoostude liigutamine aluste peal
  • Aluste konveierid
  • Tagastuskonveierid
  • Vertikaalliftid
 • Rullkonveierid ja rullteed

Tootmisliin toiduainetööstusele

Töötasime välja ja paigaldasime tootmise terviklahenduse toiduainetööstuse valdkonna tehasesse. Tootmisliini juurde kuulub automaatne toormaterjali söötmise lahendus, toote valmistamise seade ja pakkimisliin.

3-teljeline robotsüsteem automatiseeritud tootmiseks

Et inimese jaoks on silmaga vaevu nähtavaid osakesi väga keeruline regulaarselt tõsta ja asetada, siis oli vajalik tootmisprotsessi automatiseerida.

Koosteliin ABB sagedusmuundurite tootmiseks

Projekti eesmärk oli luua ABB jaoks koosteliin, mis muudab sagedusmuundurite koostamise senisest efektiivsemaks ja kasutussõbralikumaks.

Referentsid

Meie klientide lood.

HOOB on usaldusväärne partner igale tootmisettevõttele. Meiega võib olla kindel, et viime projekti lõpuni ning rohkemgi veel: mõtleme kliendiga kaasa ning oleme alati valmis automatiseerimis- ja robootikalahendusi edasi arendama.

Võta ühendust

Võta ühendust