3-teljeline robotsüsteem automatiseeritud tootmiseks

Tootmises on palju korratavaid tegevusi, mis vajavad kõrget täpsust, kvaliteeti ja stabiilset protsessi. Elektroonikatööstuses on vajalik sadade või tuhandede komponentide paigutamine trükkplaadile kõrge tootlikkusega ning vigu vältimata on võimatu. Selle ülesande lahendamiseks arendasime, tootsime ja paigaldasime täisautomaatse koosteseadme, mis baseerub 3-teljelisel karteesian robotsüsteemil.

Probleemi kirjeldus

Projekti eesmärk oli luua robotsüsteem, mis on võimeline automatiseerimise kogu koosteprotsessi ning seejuures teostama ka kvaliteedi kontrolli:

  • elektroonikakomponentide automaatne söötmine robotile
  • toote positsioneerimine seadmes ja roboti suhtes
  • koostapunktide tuvastamine masinnägemise (kaamera) abil
  • komponentide haaramine, tõstmine ja asetamine tootesse
  • koostatud toote kvaliteedikontroll masinnägemisega (kaamerakontroll)

Lahendus

Tootmisprotsessi automatiseerimiseks projekteerisime, tootsime ja juurutasime robotsüsteemi, mis sisaldab nii komponentide söötmist, koostamist kui ka kvaliteedikontrolli:

  • 3-teljeline karteesian robotsüsteem koos haaratsiga
  • vibropunkrid ja vibrosöötjad komponentide ette andmiseks
  • kaamerasüsteem ja valgustus, masinnägemise abil roboti juhtimine
  • kvaliteedikontroll lasersensorite ja kaamera abil
  • seadme kasutajapaneel (HMI) koos PLC juhttarkvaraga

Vaata teisi referentse

Võta ühendust

Võta ühendust